niedziela, 26 lutego 2017

Polacy, Słowacy i Czesi w kosmosie :)

To trzeba przeczytać i zobaczyć:
"Nasi astronauci ubrani są w szlacheckie kontusze, ich twarze zdobią pokaźne wąsy, a czterem śmiałkom towarzyszy owczarek niemiecki. Dodajmy, że kadłub statku "Pan Wołodyjowski" wieńczy krzyż, a logo polskiej misji przedstawia Jana Pawła II ujeżdżającego tygrysa. Co więcej, Polakom udało się zataić sam proces konstruowania statku. Po prostu podczas budowy wyglądał jak wielki kościół - a u nas jest ich tyle, że nikt się nie przejął."

środa, 22 lutego 2017

Odszczekuję :(

Onegdaj napisałem tekst pt. Dlaczego religia judeo-chrześcijańska nie poważa przyrody?,
wysunąłem w nim hipotezę, że nawet schrystianizowani Słowianie mimo wszystko lepiej traktują przyrodę niż tzw. Zachód, ponieważ ostały się w ich duszach resztki pogańskiego szacunku i sentymentu dla przyrody.

czwartek, 16 lutego 2017

Żmigród w Opatowie zaorany

Badania archeologiczne prowadzone w 2011 r. przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w miejscu dawnej osady Żmigród (skrzyżowanie ulic Bernardyńskiej i Klasztornej) w Opatowie. Odkryto m.in. profil wału obronnego, pozostałości domostw i fragmenty naczyń z okresu XII – XIII wieku.
Katolicka rekonkwista przedchrześciajńskich miejsc kultu trwa, niedługo Rowokół „ubogaci” kaplica, a tymczasem:
„Zakonnicy z Opatowa bez zgody konserwatora zabytków zniwelowali i utwardzili 3,5 tys. m kw. terenu tzw. żmigrodu, wpisanego do rejestru zabytków. Zdaniem prokuratury nie doszło do przestępstwa.”
Więcej w linkach:
Zakonnicy z Opatowa rozkopali i wysypali kamieniem dawne miejsce kultu pogan
Prastare grodzisko pod kołami