czwartek, 18 czerwca 2015

Zenona Przesmyckiego wiersz pt. Święty ogień

Zenon Przesmycki to ważna postać dla okresu tzw. Młodej Polski. Znakomity tłumacz, wydawca i krytyk literatury. Tłumaczył pisma filozoficzne Fryderyka Nietzschego oraz Sorena Kierkegaarda. A zatem gościu wiedział w czym rzecz. Największym wkładem w dzieje kultury narodowej Przesmyckiego to ocalenie rękopisów Cypriana Kamila Norwida  Przesmycki uchronił je, uporządkował i opracowywał przez wiele lat. Część opublikował na łamach "Chimery", a następnie wydawał w wielotomowych "Pismach zebranych" (1912-1913) i "Wszystkich pismach" (1937-1939). Jego nieukończoną pracę kontynuował Juliusz Wiktor Gomulicki.