piątek, 4 lipca 2014

Kobiety słowiańskie u progu wieków średnich


Na pierwszych kartach historii pisanej ludów słowiańskich pojawia się postać kobiety wyposażona w cechy sprawiedliwej władczyni. Uczony krakowski mistrz Wincenty w szerokim fresku legendarnych początków Polaków, którym otworzył swoją kronikę napisaną w ostatnich latach XII lub na początku XIII w., umieścił na poczesnym miejscu księżniczkę krakowską Wandę.